Kalite Politikası | Echopos

Echo Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşterilerinin kalite beklentilerini ve hayallerini derinden algılar, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştirir, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir güvenilir ürünler geliştirerek kurulumlarını sağlar ve satış sonrası hizmet verir. İş alanında daima öncü olmayı hedefler.

Bu Kapsamda;

– Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

– Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

– Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini
sürekli yükseltmeyi,

– Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirecek, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirmeyi,

– İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını sürekli geliştirmeyi, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan bir şirket kültürü oluşturmayı,

– Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,

– Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

– En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

– Başlanan her projeyi zamanında, üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede eksiksiz tamamlamayı,

– İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

– İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

– Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı

– İş süreçlerini özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansını geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemeyi,

– Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerindeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
Kalite Politikası olarak belirlemiştir.